Viktigaste egenskaper
eBooking Library är en applikation för reservering och övervakning av kunddatorer på bibliotek och andra offentliga utrymmen.

eBookings viktigaste egenskaper och kundfördelar presenteras nedan.

  • Kontroll av kunddatorer samt utdelning av sessionstider åt kundern
  • Spårningsmöjlighet: varje kundsession kan vid behov identifieras efteråt.
  • Kunden identifieras med hjälp av bibliotekskortsnummer.
  • Möjlighet till åldersgruppering: en grupp av datorer får bokas och användas endast av kunder i rätt åldersgrupp.
  • Ger kunden möjlighet till självbetjäning vid bokning och användning av datorer.
Ytterligare uppgifter får du genom att klicka på listan nedan.